O čo ide ?

Projekt Južná Pláž je zámer s ambíciou naštartovať celkovú obnovu verejných priestorov naviazaných na jazero Veľký Draždiak v Bratislave v Petržalke. Dôležitosť tohto územia si vyžaduje spoluprácu všetkých vlastníkov v území. Reálnych aj mentálnych.
13 hektárová vodná plocha v strede sídliska si zaslúži lepší prístup. Začať chceme na južnom brehu.

Spoločnosť V.D. LAKE, a. s. vypracovala investičný zámer na zvýšenie kvality, rozvoj a dotvorenie dlhodobo chátrajúceho a uzavretého areálu v blízkosti vodnej plochy Veľký Draždiak. Veľký potenciál územia nebol v posledných rokoch nijako využitý. Nezáujem predchádzajúceho majiteľa viedol ku kompletnému schátraniu provizórnych drobných stavieb (bufet, sociálne zariadenia, detské ihrisko, sprchy). V kombinácii s neudržiavanou zeleňou a zamedzeným prístupom na pozemok (kompletné oplotenie areálu) poskytuje tento krásny pozemok posledné roky nulovú pridanú hodnotu pre verejnosť.

Máme zámer túto situáciu zásadne zmeniť a v spolupráci s magistrátom, mestskou časťou Bratislava-Petržalka a štátnym podnikom Lesy Slovenskej Republiky naštartovať dlho plánovaný rozvoj v okolí jazera Veľký Draždiak – plánujeme začať v jeho južnej, zatiaľ prakticky nevyužívanej, časti.

Zvýšenie kvality územia, pri zachovaní funkcie a regulácie v zmysle územného plánu, je hlavným motívom predkladaného zámeru.

Hlavné ciele

1. Komunikácia s verejnosťou
2.
Participácia verejnosti na tvorbe verejných priestorov
3.
 Znovuoživenie pláže jazera Veľký Draždiak

Zatajovanie projektov do poslednej chvíle vedie často len k “zákopovej vojne” medzi developerom a verejnosťou. Sme presvedčení, že okrem písaných pravidiel (stavebný zákon a územný plán) treba dodržať aj tie nepísané, a preto si Vás prostredníctvom tejto iniciatívy dovoľujeme informovať na čom pracujeme. Vašou participáciou môžete aj Vy prispieť k výslednej podobne verejného priestoru, ktorý budeme spoločne užívať. 

Prečo to dnes nefunguje? I.

Značná čast najkvalitnejšieho verejného priestoru jazera, jeho najbližší breh, sa ocitol za vysokým plotom, izolovaný od susediaceho verejného priestoru. Ide síce o súkromné pozemky, ale takéto tvrdé “značkovanie teritória” nepatrí do tak vzácneho územia.

Prečo to dnes nefunguje? II.

Oplotené areály bránia prirodzenému prepojeniu života na hrádzi popri Chorvátskom ramene s jazerom. Vnútorný okruh promenády popri jazere v jeho južnej časti dnes prakticky neexistuje.

Prečo to dnes nefunguje? III.

Objekty sú osadené príliš blízko vodnej plochy, čoho výsledkom je strmý breh a nedostatočný priestor na akékoľvek využitie.

Čo s tým plánujeme urobiť? I.

Prichystali sme projekt „Polyfunkčný dom – Tematínska ul.“, ktorého súčasťou je aj stavebný objekt s označením Južná pláž. Ide o zámer, ktorý presahuje hranice nášho pozemku.

Máme za to, že je potrebné zveľadiť aj celé priľahlé okolie. Revitalizáciu tejto časti zrealizujeme na naše náklady s Vašou participáciou a podporou a so súhlasom majiteľov priľahlých pozemkov (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a Lesy Slovenskej republiky š.p.).

Čo s tým plánujeme urobiť? II.

Otvorenie, spriechodnenie a prepojenie dvoch vodných fenoménov bez obmedzení. Sami rozhodnete, kedy sa prechádzka popri ramene zmení na posedenie pri jazere a naopak.

Čo s tým plánujeme urobiť? III.

Chystáme vytvoriť maximálny možný priestor k spoločnému užívaniu. Nevidíme dôvod, prečo by sme nemohli spolu zdielať všetky výhody, ktoré tento priestor ponúka. Menšiu polosúkromnú zónu nad podzemnými parkoviskami vieme oddeliť aj mäkkou formou vyššej zelene alebo formovaním terénu.

Čo s tým plánujeme urobiť? IV.

Maximálny možný odstup objektov od vodnej hladiny jazera, spolu s novou výsadbou, umožní nerušené spolunažívanie obyvateľov objektov aj užívateľov pláže. Prízemný objekt pri pláži dopĺňa jej vybavenosť. Plánujeme sem umiestniť stanovisko záchrannej vodnej služby, WC, sprchy, prezliekacie kabínky a požičovňu lehátok.

Čo s tým plánujeme urobiť? V.

Nové objekty umiestnime na pozície tých bývalých. Tým máme v úmysle maximalizovať možnosť zachovania pôvodnej vegetácie. Tento prístup nám umožní ponechať 75% vzrastlých stromov (90 kusov), ktoré plánujeme doplniť novou výsadbou o ďalších 90 kusov.

Kompletná vybavenosť

 • dobudovanie promenády okolo jazera
 • nový amfiteáter pre malé kultúrne formy
 • udržiavaná pláž s vybavenosťou
 • nové móla pre jednoduchší nástup na vodu
 • stanovisko vodnej záchrannej služby
 • hygienické zázemie pre ženy aj mužov
 • sprchy a prezliekacie kabíny
 • pikniková lúka
 • reštaurácia
 • stanovisko na bikesharing
 • nový peší bulvár spájajúci promenádu pri Chorvátskom rameno s jazerom
 • dažďová záhrada, vodná priekopa a zmáčaná dlažba ako ekologické prvky
 • ponechanie pôvodnej zelene v maximálnom rozsahu s doplnením o nové druhy
 • tri detské ihriská pre rôzne vekové kategórie
 • rozšírenie promenády pri Chorvátskom  ramene o oddychovú zónu s lavičkami
×

Formulár  Ambícia projektu

  o nový byt alebo nebytový priestor?

  Ambíciou projektu je vytvorenie harmonického prostredia prirodzenej zóny oddychu pre obyvateľov mesta. Komplexne chceme projektom Južná pláž vytvoriť synergiu pokojnej vodnej plochy a na ňu nadväzujúcich avšak v ničom nerušiacich objektov určených na bývanie a poskytovanie služieb, ktoré budú tento pokoj a harmóniu len umocňovať. Súčasťou projektu Južná pláž sú bytové jednotky a nebytové priestory organicky začlenené do jej konceptu, ktoré svojim riešením, kvalitou a limitovaným počtom umocňujú výnimočnosť tejto lokality.

  V prípade Vášho záujmu nás môžete kontaktovať. Stačí vyplniť priložený formulár.

  Máte záujem sa zapojiť?

  Mali by ste záujem organizovať športové alebo kultúrne podujatia v tejto lokalite, prípadne uvažujete podporiť projekt Južná pláž?
  Napíšte nám na participacia@juznaplaz.sk


  Na stiahnutie :

  Memorandum Južná pláž Veľkého Draždiaku